Welkom bij V.V. Amsvorde

Volg ons

Overstap eerste elftal naar zaterdagcompetitie vanaf 2023-2024

Beste Leden,

Zoals in de laatste Algemene Ledenvergadering aangekondigd zou het bestuur onderzoeken of het haalbaar en/of wenselijk is om met het eerste senioren elftal over te stappen van de zondag naar de zaterdag.

Het bestuur heeft naar aanleiding van deze inventarisatie, waarbij er o.a. gesproken is met leden van de technische commissie jeugd, spelers en staf van het 1e elftal en een afvaardiging van leden die betrokken zijn geweest bij het opstellen van het beleidsplan 2022-2025, besloten om het eerste seniorenelftal met ingang van het seizoen 2023/24 in schrijven voor de zaterdag competitie.

De redenen voor deze beslissing zijn o.a. de volgende:

  • Het aantal 1e elftallen dat op zondag speelt in onze regio, neemt in rap tempo af; het gevolg is o.a. de huidige competitie indeling van ons 1e elftal met meerdere verenigingen uit de regio Rotterdam/Den Haag
  • Op zaterdag is de sportieve uitdaging groter en is er meer kans op (streek)derby’s.
  • Op zaterdag spelen heeft een positieve invloed op de kantine omzet en mogelijke sponsoren
  • Op zaterdag spelen vergroot de binding met de jeugd met in de toekomst grotere kans op doorstroming vanuit de jeugd naar de selectie
  • Het is, voor de komende seizoenen waarin er (nog) te weinig doorstroom vanuit de jeugd plaatsvindt, makkelijker om voldoende spelers voor de selectie te vinden
  • Het merendeel van de selectiespelers die meerdere seizoenen bij Amsvorde spelen, heeft aangegeven een voorkeur voor de zaterdag als speeldag te hebben.

Omdat het vanuit de KNVB mogelijk is gemaakt om een zogenaamde horizontale overstap te kunnen maken zal het eerste elftal op zaterdag ook weer 3e klasse kunnen spelen (ervan uitgaande dat het elftal niet degradeert of promoveert).

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van vv Amsvorde

Deel dit bericht

Deel op facebook
Deel via whatsapp