Amersfoort-Zuid

In- en overschrijven

Hoofdsponsor

Sponsoren

Berichten

Informatie, in- en overschrijvingen en bedanken

 

Alle wijzigingen, zoals telefoon, adres, e-mail etc, kunt u mailen naar klik hier

Bedankingen dient u schriftelijk voor 15 juni door te geven aan Ledenadministratie Amsvorde, St.Bonifaciusstraat 48, 3812TE Amersfoort of via email naar klik hier

Nieuwe leden. Wanneer u nog geen lid bent van een voetbalvereniging en lid wilt worden van vv Amsvorde kunt u onderstaand inschrijf en machtigingsformulier  downloaden en invullen, opslaan en mailen

Overschrijven

  • Overschrijven van Amsvorde naar een andere vereniging:  Je meld je af bij de ledenadministratie via email. Als je aan alle verplichtingen heb voldaan (contributie eventuele boetes en kleding in bruikleen gegeven) meld je je aan bij je nieuwe vereniging.
  • Inschrijven van een andere vereniging naar Amsvorde: Het inschrijformulier (docx)  invullen en afgeven in het clubhuis of opslaan mailen

De contributie voor het seizoen 2023-2024 is als volgt:

O13, O12, O11,  O10, O9,O8 € 150,-
O19, O18,O17,O16, O15, O14 € 160,-
Senioren € 225,-
Niet spelende leden € 70,-
Donateurs € 35,-
Kabouters en spelers die alleen trainen € 40
7 x 7 en alleen trainen € 45
7 x 7 wedstrijden € 55

Senioren die bardienst draaien krijgen  € 25,00 retour

Voor pupillen en junioren is de contributie inclusief kledinggeld van € 10,00

 

Contributie

Het bestuur heeft besloten om te professionaliseren en met de inning van de contributiegelden een samenwerking
aan te gaan met NIKKI. NIKKI helpt en ondersteunt onze vereniging bij het innen en verwerken van de contributie
inning. Betalingen kunnen worden gedaan via een iDEAL-betaallink welke u zult ontvangen via e-mail, sms of
whatsapp.