Welkom bij V.V. Amsvorde

Volg ons

KNVB actieplan tegen geweld en sportiviteit

Lees hier alles over de nieuwe maatregelen:

HULPLIJN NOODGEVALLEN

Als het misgaat, is er voor de leden van de KNVB een speciaal noodnummer beschikbaar. Bij een exces op of rond het veld, kan  de vereniging contact opnemen via deze hulplijn. Dit 0800-nummer is 24/7 bereikbaar. Binnen uiterlijk 48 uur biedt een zogeheten voetbalofficier ondersteuning bij de volgende acties:
 • contact en overleg met de KNVB;
 • aangifte bij de politie;
 • indien nodig, inschakelen van slachtofferhulp;
 • indien wenselijk, samenstellen interventieteam.

Op basis van het advies van de voetbalofficier wordt indien gewenst een interventieteam samengesteld. Dit team adviseert over het structureel verbeteren van de situatie. De samenstelling van het team is afhankelijk van de aard en omvang van het exces en bestaat in ieder geval uit  de betrokken voetbalofficier, een projectleider en de betrokken vereniging. Daarnaast kunnen onderstaande experts worden toegevoegd:

 • contactpersoon voetbal regionale eenheid Nationale Politie;
 • expert (crisis)communicatie;
 • expert nazorg;
 • expert juridische zaken;
 • KNVB-clubcoach.
Per direct 

MELDPUNT WANORDELIJKHEDEN

Om goed te kunnen optreden, is het  van belang dat wanordelijkheden inzichtelijk zijn. De KNVB lanceert daarvoor een webformulier op zijn respectpagina, waarop eenieder melding kan maken van wanordelijkheden op en rond het voetbalveld. Dit kunnen allerhande negatieve ervaringen zijn, die niet direct opgelost hoeven of kunnen worden, maar wel ergernis opleveren. Op basis van deze klachten kan de bond een dossier opbouwen, wat kan leiden tot de inzet van een waarnemer of een gesprek met een vereniging.
Per direct

TIJDSTRAF BIJ (EERSTE) GELE KAART

Meteen voelbaar voor zowel speler als team. En een automatische afkoelperiode. Het zijn de voordelen van de directe tijdstraf van tien minuten die een speler (in de B-categorie junioren en senioren) bij het krijgen van een gele kaart voortaan krijgt opgelegd. Gele kaarten komen hiermee niet meer op het wedstrijdformulier te staan – en kunnen verder dus evenmin leiden tot een uiteindelijke schorsing. Krijgt een speler in dezelfde wedstrijd een tweede gele kaart, dan is dit evengoed ‘rood’. Hij of zij moet dan definitief het veld verlaten, zonder dat dit tuchtrechtelijke gevolgen heeft. Alleen nog na directe rode kaarten volgt de gebruikelijke tuchtrechtelijke procedure. Bijkomend voordeel van deze maatregel is dat de KNVB hiermee de administratieve last van verenigingen verlaagt.
Directer straffen, minder boetes.  1 juli 2013

PUBLICEREN GEDRAGSREGELS

Mensen bekend laten zijn met de regels, is een voorwaarde om misdragingen te kunnen benoemen en bestraffen.  Voor veel verenigingen is het al een vanzelfsprekendheid, sterker nog,  het leeft enorm: een huishoudelijk reglement opstellen en deze voor alle verenigingsleden – en alle andere bezoekers – zichtbaar plaatsen.
In aanvulling hierop roept de KNVB alle verenigingen op de gedragregels opvallend te publiceren. Daarnaast roept de KNVB verenigingen op die nog geen gedragsregels hebben, om deze in samenspraak met haar leden op te stellen. Niet alle verenigingen kunnen dit zelfstandig organiseren, maar de bond kan daarbij actief ondersteunen.
In de gedragsregels komen  uitgangspunten terug als:
 • openstaan voor alle groepen  (ongeacht religie, huidskleur of seksuele voorkeur);
 • respect tonen voor elkaar, voor de accommodatie en de materialen van  de vereniging;
 • met elkaar zorgen voor een plezierig  en veilig sportklimaat;
 • een goed gastheer zijn voor bezoekers;
 • elkaar aanspreken op ongewenst gedrag.
1 juli 2013

BEWIJS SPORTIEF GEDRAG / CURSUS

(Her)opvoeden van zich misdragende leden bij zwaardere overtredingen, want iedereen verdient een tweede kans. Leden in het amateurvoetbal die geschorst zijn wegens geweld volgen een cursus ‘sport en agressie’. Dit geldt voor jeugdleden met een straf vanaf negen maanden en voor senioren met een straf vanaf achttien maanden. Doel van de cursus is bewustwording van eigen gedrag en de impact daarvan. Deze cursus is verplicht, met mogelijk ‘positieve’ gevolgen in tuchtrechtelijke zin.
1 juli 2013

INVOERING SPELREGELBEWIJS VOOR JEUGDSPELERS

Een spelregelbewijs voor alle jeugdspelers in Nederland; het maakt voetballers van jongs af aan vertrouwd met de regels en geeft hen meer inzicht in – én begrip voor – de beslissingen van de scheidsrechter. B-junioren halen het bewijs verplicht via een spelregeltest.  De test bestaat uit tien vragen die tevens worden gebruikt binnen de KNVB- opleidingen en op www.aragvoetbaliqquiz.nl.
1 juli 2013 

INZETTEN EXTRA WAARNEMERS

Om te kunnen optreden tegen wangedrag, is het een voorwaarde dat je weet wat er gebeurt. Voortaan krijgen recidiverende verenigingen daarom extra vaak bezoek van waarnemers, zoals dat ook in het betaald voetbal plaatsvindt. De ‘extra ogen’ van de waarnemers helpen het bestuur van de vereniging de regels te handhaven door beter in kaart te brengen in hoeverre iedereen zich op en rond het veld hieraan houdt.
De waarnemers kunnen de verenigingen ook helpen bij het correct en volledig toepassen van de regels rond de spelerspassen en het wedstrijdformulier. Daarnaast informeren zij het bestuur over eventuele misdragingen en rapporteren zij aan de voetbalbond ten behoeve van dossier- vorming. Dit stelt de bond in staat te bepalen of verder optreden noodzakelijk is.
1 juli 2013

ACTIE TEGEN (ÉN MET)  RECIDIVERENDE VERENIGINGEN

Met verenigingen die in negatief opzicht bovengemiddeld scoren, gaat de KNVB aan de slag. Preventie is en blijft daarbij het allereerste doel. Dit doet de bond door het bieden van extra ondersteuning en begeleiding bij het stimuleren van sportiviteit en respect. De voetbalbond zet hiervoor bestaande, proactieve  (VSK-)programma’s steeds intensiever in.
Verenigingen die onverbeterbaar zijn, worden gestraft. Al langer haalt de KNVB zich misdragende teams uit de competitie. Nu is er echter óók de mogelijkheid, voor het districtsbestuur, om een gehele vereniging met al haar elftallen een weekend uit de competitie te nemen. Blijft resultaat structureel achterwege, dan dreigt voor de vereniging zelfs ontzetting uit het KNVB-lidmaatschap.
1 juli 2013

VERBETEREN GEBRUIK SPELERSPAS

Het is voor een eerlijk competitieverloop van belang dat de juiste speler op het juiste veld staat. De KNVB heeft daarom samen met de clubs een spelerspas ontwikkeld.  Het systeem van spelerspassen en wedstrijdformulier werkt alleen als iedereen er serieus mee omgaat. De vereniging, spelers en de scheidsrechter spelen hierin allen een belangrijke rol.
De scheidsrechter staat in het welslagen van het spelerspas systeem niet alleen. Natuurlijk begint het bij het gedrag van de spelers, maar ook bij dat van ouders,  leiders en verenigingsbestuur.
De praktijk leert dat bovengenoemde voor verbetering vatbaar is. De KNVB onderneemt hierop de volgende acties:
 1. Bewustwording bevorderen (aandacht voor communicatie op dit vlak) a. Bestuurders en wedstrijdcommissies nadrukkelijker wijzen  op hun verantwoordelijkheden. b. Scheidsrechters nadrukkelijker wijzen op het belang van het goed  uitvoeren van hun taak.
 2. Ontwikkelen en vereenvoudigen van het proces a. In gesprek gaan met verenigingen om het proces te vereenvoudigen en verbeteren. (N.B. de invoering van het digitale wedstrijdformulier speelt hierin  een belangrijke rol). b. Inzetten van waarnemers ter ondersteuning van de scheidsrechter en het wedstrijdsecretariaat in het uitvoeren van het proces.
 3. Streng straffen daar waar overtredingen worden geconstateerd

ONDERTEKENEN WEDSTRIJD- FORMULIER MET BEIDE AANVOERDERS

 • Controle spelerspas
 • Correcte gegevens
Voortaan dragen óók beide teams volledig de verantwoordelijkheid voor  a) de controle aan de hand van de spelerspassen en b) aangeven van wat er tijdens de wedstrijd is gebeurd.  Na afloop van elke wedstrijd ondertekent zoals gebruikelijk niet alleen de scheidsrechter het wedstrijdformulier, maar doet hij of zij dit gezamenlijk met de beide aanvoerders.
1 juli 2013

ONLINE PUBLICATIE ALLE  TUCHTUITSPRAKEN

De KNVB maakt alle uitspraken van de tuchtorganen – online – openbaar, via KNVB.nl. Hierbij zal in elk geval vermeld staan welke vereniging (en district) het betreft, of de speler behoort tot de junioren of senioren, en uiteraard om welke overtreding en strafmaat het gaat.

Deel dit bericht

Deel op facebook
Deel via whatsapp