Welkom bij V.V. Amsvorde

Volg ons

Sportprotocol VV Amsvorde

Beste ouders/verzorgers/begeleiders en spelers,

In lijn met het besluit van de overheid om het beoefenen van sport weer mogelijk te maken onder de jeugd heeft VV Amsvorde besloten om de trainingen van de jeugd op te pakken.

Allereerst beginnen we met de herstart van de jeugdspelers tot en met 12 jaar. Dit wil zeggen dat de teams vanaf de leeftijdscategorie onder de 8 jaar t/m de JO-13 & de MO-13 weer kunnen beginnen met trainen vanaf maandag 11 mei.

Hierbij zal VV Amsvorde het sportprotocol van de NOC NSF strikt volgen om zo de richtlijnen van de overheid te volgen. Zodoende wordt de trainingen voor zowel de kinderen als de trainers maar ook de gezinnen thuis zo veilig mogelijk aangeboden.

U kunt het sportprotocol van de NOC NSF raadplegen via de volgende link: NOCNSF sportprotocol

Het is vooralsnog niet toegestaan voor de volgende leeftijdsgroepen om te trainen:

 • De kabouters – het bestuur en de trainers van de kabouters hebben besloten de trainingen van de kabouters niet te hervatten. Dit omdat het trainen van deze zeer jonge (en ‘’kwetsbare’’) groep vrijwel onmogelijk is met de inachtneming van de 1,5 meter afstand.
 • Van 13 t/m 18 jaar – We zijn aan het kijken of we ook het sportaanbod voor de oudere jeugd kunnen gaan aanbieden. We hebben oefenstof van de KNVB ontvangen die trainingen op 1,5 meter mogelijk maken. Momenteel vindt er een inventarisatie plaats om te kijken of we hiermee kunnen gaan starten. Wordt vervolgd dus.
 • Volwassenen (boven 18 jaar) – Het is volgens de protocollen van het NOC NSF niet toegestaan om in groepsverband te trainen, ook niet met de inachtneming van de 1,5 meter afstand. VV Amsvorde kan dit dan ook niet aanbieden aan haar leden en zal daarnaast ook niet toestaan dat de accommodatie wordt gebruikt door groepen in deze leeftijdscategorie.

De trainingen zullen dus vanaf 11 mei worden hervat volgens een iets ander tijdsschema, dit in verband met een goede doorloop van spelers en verkeer zodat er geen ophoping van personen ontstaat. Daarnaast zullen de trainingen worden verzorgd door de bekende en vertrouwde trainers. Hieronder zullen we per doelgroep beschrijven wat er van hun verwacht wordt volgens de protocollen en welke maatregelen er getroffen moeten worden om de trainingen weer te kunnen hervatten.

Deze groepen worden als volgt onderverdeeld:

 • Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen
 • Trainers, begeleiders en vrijwilligers
 • Spelers
 • Ouders & verzorger

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts, ga dan direct naar huis;
 • houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
 • was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
 • douche thuis en niet op de sportlocatie;
 • vermijd het aanraken van je gezicht;
 • schud geen handen;
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.

Voor trainers, begeleiders en vrijwilligers

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

 • kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je training gaat geven;
 • bereid je training goed voor.
 • vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar is op geen enkel moment toegestaan; Dit zal met name in de O13 teams een issue zijn, wanneer een kind de leeftijd van 13 heeft bereikt kan men niet meer meedoen.
 • zorg dat de training klaar staat als de kinderen het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. Laat kinderen in daartoe afgebakende ruimtes trainen;
 • maak vooraf (gedrags)regels aan kinderen duidelijk; het is belangrijk dat de kinderen begrijpen dat zowel jullie als zij zelf 1,5 afstand houden tot de trainers/begeleiders
 • wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden;
 • help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
 • houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);
 • weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als niet-leden; het is de bedoeling dat we bij Amsvorde beginnen met uitsluitend het trainen van de eigen jeugd.
 • volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen; afspraak: trainers zijn de enigen die de hoedjes aanraken, kinderen blijven ervan af. Na de training worden de ballen bij voorkeur in de ballentassen gedaan door de kinderen.
 • laat kinderen niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De kinderen moeten na afloop direct vertrekken;
 • laat kinderen gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training direct naar huis gaan;
 • zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de les/training, tenzij dat in specifieke gevallen noodzakelijk is; het is ouders dus niet toegestaan het terrein te betreden om op hun kinderen toe te zien. De routing (apart document) voorschrijft de exacte wenselijke route die ouders dienen af te leggen.
 •  hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 •  zorg dat dat de training zoveel mogelijk met vaste groepen wordt ingevuld en dat de samenstelling van deze groepen zo min mogelijk wijzigt;

Voor spelers (t/m 12 jaar)

Belangrijk:

Omdat we de uitwisseling van gebruiksvoorwerpen onder de kinderen zo sterk mogelijk willen beperken vragen wij de spelers de volgende zaken mee te nemen voor exclusief persoonlijk gebruikt:

 • Een eigen bidon om uit te drinken
 • Een zwart shirt (kleur Amsvorde) en een wit shirt zodat er partijen kunnen worden gemaakt zonder hesjes te gebruiken en uit te wisselen
 • Spelers raken voor/tijdens en na de training de hoedjes niet aan, zo zijn trainers in staat de oefeningen uit te zetten zonder in indirect contact te komen met de spelers
 • Hou rekening met de opgestelde routing en regels die Amsvorde met jullie heeft gedeeld, zo voorkomen we dat er teveel mensen tegelijk op het complex zijn of er een ophoping van personen ontstaat

Verder adviseren we de volgende maatregelen uit te voeren:

 • Volg de algemene hygiëne regels op die voor iedereen gelden
 • meld je tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;
 •  kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat;reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden;
 • kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
 • kom in sportkleding naar de sportlocatie. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek;
 • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, buurtsportcoaches en bestuursleden;
 • gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Het reinigen van een voetbal en dergelijke is niet nodig. Materialen die veel met handen worden aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes;
 • neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
 • verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie

Voor ouders en verzorgers

Belangrijk:

 • Bespreek als ouder de maatregelen en protocollen met uw kind. Het is belangrijk dat zij op de hoogte zijn van alle maatregelen ter bescherming van hun eigen gezondheid maar ook die van de trainers en hun naasten.
 • Zie er op toe dat uw kind niet te vroeg naar de club vertrekt en spreek af dat ze direct na de training naar huis gaan.
 • Zie er op toe dat uw kind vertrekt met de nodige materialen voor exclusief persoonlijk gebruik: een bidon, een zwart shirt & een wit shirt om in te sporten. Stimuleer uw kinderen op eigen initiatief naar de club af te reizen.
 • Wanneer u uw kind naar de club brengt hou dan rekening met de regels en routing die we als Amsvorde hebben uitgestippeld. Zo voorkomen we dat er teveel mensen tegelijk op het complex zijn of er een ophoping van personen ontstaat
 • Onthoud goed: als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren).

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

 • Volg de algemene hygiëne regels op die voor iedereen gelden
 • stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;
 • meld je kind(eren) tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/ sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;
 • breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat;
 • wanneer je kind(eren) niet zelf naar de sportlocatie kunnen reizen zorg dan dat je als ouder/verzorger alleen reist en alleen je eigen kind(eren) wegbrengt;
 • breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie;
 • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden;als
 • ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;
 • direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is

Deel dit bericht

Deel op facebook
Deel via whatsapp