Welkom bij V.V. Amsvorde

Volg ons

Nieuwsbrief(5) van de voorzitter

12-06-2018

VOG beleid

Het VOG beleid is essentieel voor een veilige sportomgeving voor alle leden

Amsvorde is een mooie sportvereniging waar elke dag jongens, meisjes, mannen en vrouwen bij elkaar komen om hun favoriete sport te beoefenen. We willen als vereniging dat dit op een veilige manier kan plaatsvinden en zijn steeds weer op zoek om deze veiligheid te stimuleren. We hebben in 2015 ons verdiept in het VOG beleid maar dit is toen niet tot een realisatie gekomen. We willen nu, drie jaar later, alsnog de richtlijnen zoals deze door het NOCNSF voorgesteld zijn overnemen. Dit betekend een aantal zaken:

  • Er komen gedragsregels voor spelers, ouders/toeschouwers en vrijwilligers
  • Er worden twee vertrouwenspersonen aangesteld
  • Vrijwilligers dienen in het bezit te zijn van een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag)
  • Er wordt een vrijwilligersbeleid opgesteld waarin ook het aanstellingsbeleid van vrijwilligers beschreven wordt.

We gaan de komende periode via de site of via sportlink meer informatie delen over dit onderwerp. Je hoeft als vrijwilliger nu niet zelf direct een VOG aan te vragen want daar zitten kosten aan verbonden. We zijn nog bezig om de VOG gratis te kunnen verkrijgen via de overheid. We wilden het onderwerp hier alleen al wel benoemen zodat een ieder weet dat dit achter de schermen speelt en we hier veel energie in steken als vereniging. We willen in het begin van het nieuwe seizoen hier concreet in worden.

Vrijwilligers

Zonder nieuwe vrijwilligers gaat het draaiende houden van de vereniging erg lastig worden

Recent is door de activiteitencommissie de vrijwilligersdag georganiseerd. Het is altijd mooi om de betrokkenheid te zien van vrijwilligers. Toch heb ik ook op deze dag nogmaals moeten benadrukken dat we vrijwilligers tekort komen. In de vorige nieuwsbrief heb ik hier ook al aandacht voor gevraagd. Helaas mocht dat nog niet baten. Deon Doornbos heeft aangeboden de vrijwilligerscommissie vorm te gaan geven. En er is door één iemand beginnende interesse getoond in de functie van secretaris. Maar verder was het animo nihil. En ik maak me dus ernstig zorgen om het vrijwilligers tekort. Het is een vicieuze cirkel, minder vrijwilligers betekend dat de huidige vrijwilligers nog meer moeten doen. Daardoor worden de huidige vrijwilligers overbelast en stoppen als vrijwilliger waardoor we er nog minder hebben….ik denk dat we het idee van de vicieuze cirkel dan wel scherp hebben!

Als voorbeeld neem ik dan de scheidsrechterscoordinator. Rik is aan het einde van het seizoen echt gestopt met deze functie. Maar we hebben (nog) niemand gevonden die hem op gaat volgen. We kunnen dus nog niet met zekerheid garanderen dat het goed komt aan het begin van het seizoen met de scheidsrechters toewijzingen. Daar kunnen we allemaal hinder van ondervinden.

We gaan nog actiever op zoek naar vrijwilligers. Onder leiding van Deon gaat de vrijwilligers commissie actief op zoek naar leden die vrijwilliger willen worden. Je vergemakkelijkt zijn zoektocht enorm door je aan te melden door een mail te sturen naar info@amsvorde.nl. Je hoeft alleen maar aan te geven dat je vrijwilliger wilt worden. We nemen dan contact met je op om te kijken wat je wel en niet zou kunnen/willen doen.

Vrienden van Amsvorde

Je kunt als “vriend van Amsvorde” heel veel ondersteunen zonder dat het tijd kost

In het verleden heeft Wim de Beer een initiatief bedacht dat hij de vrienden van de jeugd noemde. Je betaalde dan een kleine bijdrage en kreeg daarvoor een vermelding op een groot houten bord in het clubhuis. Het geld dat zo ingezameld werd gebruikte Wim voor het ondersteunen van allerlei jeugdzaken. Keepers kregen er handschoenen door, het jeugdkamp kreeg een financiële bijdrage etc etc. Wim de Beer heeft aangegeven niet langer de kartrekker van de vrienden van de jeugd te willen zijn. We zien dit als bestuur wel als een enorm mooi concept en willen dat dit blijft voortbestaan. We zijn nu aan het onderzoeken hoe we dit concept in een nieuw jasje kunnen steken. Als deze ideeën uiteindelijk concreet genoeg zijn om met de leden te delen dan zullen we dat via de website doen. We hopen dat we aan het begin van het nieuwe seizoen in staat zijn om daadwerkelijk Amsvordianen te kunnen benaderen hier deel aan te nemen.

 

Tot slot

De seizoensvoorbereiding is alweer in volle gang. Zoals elk jaar nemen we helaas, om verschillende redenen, afscheid van leden. Maar gelukkig komen er ook weer nieuwe leden bij! Iedereen die zich als nieuw lid heeft aangemeld wil ik van harte welkom heten. Geniet van de mooie vereniging, de prachtige accommodatie en de leuke leden.

Als laatste merk ik dat ik altijd ruimte te kort kom om de zaken die spelen binnen het bestuur of de vereniging met jullie te delen. Ik verstuur nu een keer per kwartaal een nieuwsbrief, dat wil ik dus vaker doen zodat ik meer kan delen met jullie.

 

Luuk van Bommel
Voorzitter

[download id=”6464″]

Deel dit bericht

Deel op facebook
Deel via whatsapp