Welkom bij V.V. Amsvorde

Volg ons

Corona-maatregelen Amsvorde per 29 september 2020

Corona-maatregelen Amsvorde per 29 september 2020
Nu het virus zich opnieuw razendsnel verspreidt en de weersomstandigheden het steeds
lastiger maken om de richtlijnen na te leven, meent het bestuur van Amsvorde dat zij haar
verantwoordelijkheid moet nemen en alles in het werk moet stellen om de verdere verspreiding
van het Corona-virus tegen te gaan. Wij zien ons dan ook genoodzaakt om de huidige Coronamaatregelen aan te passen en verder aan te scherpen.
De maatregelen die de overheid op maandag 28 september heeft afgekondigd zijn
in onderstaande richtlijnen verwerkt en blijven geldig tot nader bericht!

Kantine
Naar aanleiding van de maatregelen die de overheid op maandag 28 september heeft
afgekondigd, is de kantine vanaf dinsdag 29 september volledig gesloten.

Kleedkamers
De kleedkamers op het sportpark zijn vanaf dinsdag 29 september volledig afgesloten en
mogen op zowel trainings- als wedstrijddagen niet meer gebruikt worden. Op deze maatregel
zijn de volgende uitzonderingen:
• Enkel seniorenteams die uitkomen in de A-categorie (in ons geval alleen Amsvorde1)
mogen op de wedstrijddag wél gebruikmaken van de kleedkamers. Dat geldt uiteraard
ook voor de bezoekende tegenstanders. Deze uitzondering is in nauw overleg met de
KNVB gemaakt, die dringend adviseert om deze teams op wedstrijddagen wél
kleedkamers ter beschikking te stellen. Op trainingsavonden mag ook dit team geen
gebruik maken van de kleedkamers.
• Voor de hierboven genoemde teams zullen op wedstrijddagen meerdere kleedkamers per
team beschikbaar gesteld worden, zodat deze teams zich aan de geldende 1½-meter
richtlijn kunnen houden. Ook dit is van toepassing op de bezoekende tegenstanders.
• Scheidsrechters mogen op wedstrijddagen wél gebruikmaken van de voor hen
beschikbare kleedkamer. Dat geldt zowel voor club- als voor bondsscheidsrechters.
Op het sluiten van de kleedkamers zijn géén verdere uitzonderingen mogelijk.

Toiletten
De toiletten bij de kleedkamers zijn toegankelijk. Echter adviseren wij om voor de
training/wedstrijd, thuis naar het toilet te gaan.

Bezoekers
Voor wat betreft het toelaten van bezoekers op ons sportpark gelden de maatregelen die de
overheid op maandag 28 september heeft afgekondigd.
• Het is spelers en teamstaf toegestaan om het sportpark te bezoeken voor trainingen en
wedstrijden. Spelers en teamstaf dienen het sportpark na de training of wedstrijd zo snel
mogelijk te verlaten en mogen dus ook niet gaan kijken naar de training of wedstrijd van
andere teams.
• Ouders en/of begeleiders die hun kinderen tot en met de JO19 naar een uitwedstrijd
rijden, zijn onderdeel van de teamstaf. Zij mogen die uitwedstrijd als toeschouwer
bijwonen. Hierbij geldt; max. 1 ouder per speler.
• Ouders en/of begeleiders die hun kinderen tot en met de JO19 naar een training of
thuiswedstrijd rijden, zijn geen onderdeel van de teamstaf. Zij mogen die training of
thuiswedstrijd dan ook niet als toeschouwer bijwonen.
• In alle andere situaties zijn bezoekers op het sportpark niet toegestaan.
• Kinderen kunnen afgezet worden bij de fietsenstalling, maar houdt hier a.u.b. rekening
met de onderlinge afstand.
• Verzoek aan de trainers/begeleiders van met name de jongere teams, om in overleg
met de ouders af te stemmen waar de spelers door de trainer opgevangen worden
voorafgaand aan de training of wedstrijd.

Aanmelden op wedstrijddag
Op zaterdag en zondag zal er bij de entree van de kantine een medewerker namens Amsvorde
de teams en scheidsrechters ontvangen. Deze medewerker geeft uitleg over de maatregelen
die gelden op ons terrein (o.a. kleedkamers gesloten, tassen mee naar het veld) en vertelt op welk veld een team zal spelen.
Nogmaals, naast begeleiding en staf is er geen publiek toegestaan en na de wedstrijd dienen spelers en begeleiding ons sportpark direct te verlaten.

Kledingverkoop
De kledingverkoop voor onze jeugd zal de komende weken anders verlopen dan normaal.
Kleding kan alleen via een bestelling per email aangeschaft worden: wldebeer@casema.nl Vervolgens zal er een afspraak ingepland worden voor een moment waarop de kleding
opgehaald kan worden.

Tot slot
Het bestuur beseft heel goed dat bovenstaande maatregelen voor veel leden (en hun ouders)
en bezoekers ingrijpende en vervelende consequenties hebben. Het tempo en de omvang
waarmee het Corona-virus zich weer aan het verspreiden is, laat echter geen andere keuze.
Willen we dit seizoen onze geliefde voetbalsport kunnen blijven uitoefenen en waar mogelijk
ook nog gezellig samen kunnen zijn, dan moeten we alles op alles zetten om de verspreiding
van het Corona-virus tegen te gaan.
We hopen deze vervelende maatregelen na 20 oktober snel weer te kunnen versoepelen.

Bestuur vv Amsvorde

Deel dit bericht

Deel op facebook
Deel via whatsapp